Aktuální informace

15.12.2015

SOCIAL INNOVATION RELAY

Obecně prospěšná společnost Junior Achievement, o.p.s. vyhlašuje soutěž vzdělávacích projektů zaměřených na sociální podnikání - SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR)

19.11.2015

Sport v programu Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce Vás srdečně zve na informační seminář SPORT v programu Erasmus+, který se uskuteční 4. prosince 2015

27.10.2015

Informační den Univerzity Karlovy

Informační den se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 v Praze 2 na Albertově v areálu univerzity od 9:00 do 16:00 hodin.

26.10.2015

Na kafe s Erasmem+

Dům zahraniční spolupráce Vás zve na informační a konzultační den Na kafe s Erasmem+

26.10.2015

Školní ceny Fair play

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování „Školní ceny Fair play“ pro žáky základních a středních škol, včetně učňovských zařízení.

22.10.2015

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Dotační program MŠMT. Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávajícím činnost střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

2.10.2015

Mezinárodní soutěže studentek středních škol MISS RENETA 2016

Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Statutární město Havířov, Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Powiat Wodzislawski a Městské kulturní středisko Havířov vyzývají dívky ze středních škol k účasti ve 24. ročníku mezinárodní soutěže studentek středních škol MISS RENETA s názvem MISS RENETA 2016 Abeceda Ro©ku.