Aktuální informace

4.7.2017

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, nadace, spolky, zájmová sdružení a další subjekty mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017. Alokace výzvy byla stanovena na 700 milionů korun.

29.6.2017

50. ročník Mezinárodního filmového festivalu TOURFILM 2017

ve dnech 6. - 7. října 2017 proběhne v Karlových Varech jubilejní 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu TOURFILM 2017. Hlavním pořadatelem akce je Česká centrála cestovního ruchu - Czechtourism a naše společnost Target, která festival pořádala již vloni. Minulý ročník byl velmi úspěšný i díky Vašemu zájmu a návštěvě studentů a žáků z Vaší školy. I na základě loňských zkušeností tak chceme připravit opět kvalitní nabídku pro Vaši školu a organizační novinky.

6.6.2017

OP Zaměstnanost 2014-2020: Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Upozorňujeme, že 29. 5. 2017 byla vyhlášena výzva č. 077 OPZ "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu". Žádosti o podporu budou přijímány od 29. května 2017 od 4:00 hodin do 29. září 2017 do 14:00 hodin. Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí.

9.5.2017

Rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.5.2017

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Cílem 5. ročníku celostátního projektu, který organizuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání. Informace o projektu, výzva k zapojení.