Aktuální informace

27.2.2017

Medobraní 2017

Pozvánka na včelařský den královéhradeckého spolku včelařů dne 28. 6. 2017 ve Střední odborné škole veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 od 9 hod. do 16 hod. Školy se z organizačních důvodů mohou závazně přihlásit na tuto akci do 30. dubna 2017.

16.2.2017

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určená studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru.

3.1.2017

Vymezení školských obvodů spádových základní škol po 1. 1. 2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

13.12.2016

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol po 1. 1. 2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.