Aktuální informace

22.9.2016

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na svých webových stránkách rozvojový program ve vzdělání „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, č. j.: MSMT - 5773/2016-1 ze dne 31. srpna 2016 (viz příloha: Vyhlaseni_RP_Podpora_odborneho_vzdelavani_ve_skolnim_roce_2016_2017). Cílem tohoto rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání ve středních školách všech zřizovatelů v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovil vybrané obory vzdělání pro účely finanční podpory (viz příloha: Vybrané obory KÚ školní rok 2016/2017).

21.9.2016

Komunikační soubor obsahující metodiku řešení krizových situací osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl vypracován dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále také jen PAS) a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků. Přílohou této zprávy je Komunikační soubor, který je složený z jednotlivých dílčích materiálů (Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s osobou s PAS, Průkaz osoby s PAS)

30.8.2016

Týden pro inkluzi

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pořádá od 17. do 23. října 2016 pro školy, nestátní neziskové organizace, média a veřejné instituce akci Týden pro inkluzi.

27.6.2016

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

2.5.2016

eduKonference 2016

Gaulent Solutions & Innovations, s.r.o. pořádá bezplatné setkání ředitelů a pedagogů základních, středních i mateřských škol.